V okviru projekta APPLAUSE smo se učenci prvih in tretjih razredov udeležili delavnic, ki so potekale v organizaciji MOL. Delavnice so potekale v dveh delih: v prvem delu smo v razredu ob slikah in primerih spoznali tujerodne rastline, v drugem pa smo se odpravili na teren, kjer smo videli, kako te rastline uporabiti ali kako nanje opozoriti. Prvošolci so spoznali ročno izdelavo papirja, učenci tretjih razredov pa so ročno tiskali plakate, s katerimi ozaveščamo o tujerodnih rastlinskih vrstah v Sloveniji.