Med počitnicami smo z učenci ID Anglia obiskali Prago in Berlin.