V petek, 22. 11 2019, smo izvedli TD na PS in v nekaterih oddelkih RS- izdelava izdelkov za Novoletno prireditev in Bazar četrtne skupnosti.