Objavljamo Pravila OŠ Zalog v času epidemije Covid-19. Pripravljena so v skladu z navodili MIZŠ, Priporočili ZRSŠ in Higienskimi priporočili NIJZ. Pravila se bodo lahko v naslednjih dneh še spreminjala v skladu z novimi navodili omenjenih inštitucij in posebnostmi, ki se bodo morebiti izkazale v praksi na šoli. Povezavo s spremenim besedilom ste vsi starši prejeli preko Easistenta.
Andrej Krumpak, ravnatelj