Da bo izbira srednje šole lažja, smo za vas pripravili nekaj pomembnih informacij, ki vam bodo pomagale pri odločitvi, kam usmerit svojo poklicno pot.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka Majda Bauman Jančar, lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo največ informacij.

 

SPOROČILO Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Obvestilo!

Vse kandidate, ki se prijavljajo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2020/2021 obveščamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, v katere se želijo prijaviti devetošolci, ali razgovorov z devetošolci, ki se prijavljajo za vpis v športne oddelke Gimnazije, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Prav tako bo prvotno postavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto (to je 2. 4. 2020) prestavljen.

Tistim devetošolcem, ki ste morda prijavnico za vpis že poslali na izbrano srednjo šolo, naj povemo, da bodo seveda že poslane prijavnice sprejete in upoštevane, sicer pa je rok za prijavo, ki je določen z rokovnikom, kot rečeno, prestavljen in bo sporočen naknadno, ko se bodo učenci vrnili v šolske klopi.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

 

 

Poklicni sejem

 

Nove informacije:

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE – RAZPIS:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20202021-292-javni-r/

Roditeljski sestanek za starše:

PP ZA RODITELJSKI SESTANEK

RAZPIS ZA VPIS 2020-21

Poklicni barometer – potrebe in presežki poklicev:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2019

Vpis 2020/2021

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

Aktualni dogodki:

PRIJAVE ZA VPIS V PRVI LETNIK SŠ DO 2. 4. 2020 (prijave uredi svetovalna delavka)

 

Vpis v srednjo šolo

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2020

 

Seznam srednjih šol

https://dijaski.net/srednje-sole/srednje-sole-v-sloveniji#R7

https://www.mojaizbira.si/sole

 

Seznam in opis poklicev

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

https://www.mojaizbira.si/poklici

 

Dodatne informacije o poklicih in srednjih šolah

https://www.mojaizbira.si/

https://www.kaminkako.si/kudos#/

https://www.dijaskisvet.si/

https://www.mojaizbira.si/sites/www.mi.si/files/upload/mojaizbiramojakariera_web.pdf

 

Štipendije

http://www.sklad-kadri.si/

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

 

Razpis za vpis 2020/2021

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

Omejitev vpisa v srednje šole – srednje šole in spodnje meje točk

Podatki o omejitvi vpisa 2019/2020: https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/znane-so-tocke-za-vpis-v-srednjo-solo/