TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

V petek, 16. novembra, 2018 smo  obeležili DAN SLOVENSKE HRANE. Na ta dan je potekal tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim želimo poudariti pomen  domače hrane  in zdrav način prehranjevanja med najmlajšo populacijo.

V ta namen so učenci tudi letos v šoli malicali  kruh, med, jabolko, mleko in maslo – vse domačega porekla.

Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe.

Partnerstvo za tla

Pri obeleževanju letošnjega dneva slovenske hrane se povezujemo s Slovenskim partnerstvom za tla. Posebej želimo podariti pomen tal in njihovo vlogo pri pridelovanju kakovostne hrane.
Lokalna trajnostna oskrba s hrano predstavlja lokalno pridelavo, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih. Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske hrane iz lokalnega okolja, saj je takšna hrana običajno bolj dozorela in ima višjo biološko (hranilno) vrednost. Z daljšanjem verige od pridelovalca do potrošnika se drastično zmanjša vsebnost različnih vitaminov, ki so za naše telo izrednega pomena. Možno je torej, da bo hrana, za katero je jasno, da bo podvržena dolgemu transportu in skladiščenju, manj kakovostna. Pri živilih domačega izvora, zaradi bližine pridelave ni potrebno uporabljati konzervansov, zato so sicer lahko manj obstojna, vendar pa prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu.
Naj dan slovenske hrane postane prav vsak

Jerneja Upelj