ŠOLSKA SHEMA

EVROPSKA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA- ŠSZ, ŠM

 

Shema šolskega sadja in zelenjave ter šolsko mleko pomeni sistem razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka ter mlečnih proizvodov šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije ob spodbujanju porabe svežega sadja, zelenjave in mleka v prehrani otrok v izobraževalnih ustanovah.

Namen in cilj

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.
Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave in mleka učencem.

Nova pravila naj bi povečala učinkovitost, bolj usmerila podporo in okrepila izobraževalno razsežnost.

Naša šola bo tako kot prejšnja  leta razdeljevala sadje in zelenjavo kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane vsak ponedeljek,  vsako sredo pa bomo razdeljevali mleko in mlečne proizvode.

 

Več o sami shemi si lahko preberete na:

 

  • https://www.gov.si/zbirke/storitve/izvajanje-solske-sheme/