Nagovor k izbirnim predmetom

Astronomija – Sonce, Luna, Zemlja

Multimedija

Računalniška omrežja

Risanje v geometriji in tehniki

Poskusi v kemiji

Šport za sprostitev

Šport za zdravje

Izbrani šport

Nemščina I., II., – obvezni izbirni predmet (7., 8. in 9. r.)

Turistična vzgoja

Gledališki klub

Umetnostna zgodovina

Likovno snovanje I., II., III.

Retorika