Svet šole je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 11 članov: 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja. Izmed svojih članov Svet šole izbere predsednika Sveta, ki v skladu s poslovnikom Sveta vodi in koordinira delo Sveta šole. Svet šole ima štiriletni mandat.

Svet šole 2021-2025:

  1. predstavniki ustanovitelja: Tanja Bizjan, Nataša Bombač, Janez Peskar
  2. predstavniki staršev: Uroš Lamovšek, Katja Pangršič, Jure Ocepek
  3. predstavniki delavcev šole: Nadja Červič Gostojić, Alenka Stare, Katarina Zupanc, Ana Trdin, Marjeta Javor

Predsednik Sveta šole je g. Uroš Lamovšek.

Delovanje in pristojnosti Sveta šole so med drugim natančneje opredeljene v 46., 47. in 48. členu ZOFVI.