Po 36. členu Zakona o osnovni šoli razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo. Pred vami je šolski koledar za leto 2019/20, ki se bo sproti ažuriral.

Šolski koledar 2020/21