Po 36. členu Zakona o osnovni šoli razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo. Pred vami je šolski koledar , ki se bo sproti ažuriral in temelji na šolskem koledarju Ministrstva za šolstvo.

Šolski koledar 2022/23 (PDF)  (Excel-za urejanje)