KONTAKT IN URNIK DELA

Delovni čas svetovalne delavke:   7.00 – 15.00

Na sestanek ste vljudno vabljeni po predhodnem dogovoru.

  01/320 – 93 – 06

  ema.skrubej@oszalog.si

  pisarna svetovalne službe (1. nadstropje)

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

Šolska svetovalna služba nudi pomoč in podporo učencem, učiteljem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno ­izobraževalnega dela. Deluje na različnih področjih šolskega življenja:

  • delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko; poudarjene so dejavnosti pomoči in preventivne dejavnosti po načelu sodelovanja v svetovalnem procesu;
  • sodelovanje z učitelji: individualno ali timsko v procesu reševanja in preprečevanja težav, v procesu skupnega načrtovanja in izboljšav pri vzgojno izobraževalnem delu;
  • sodelovanje s starši: individualno in skupinsko v vseh predvidenih dejavnostih šole;
  • sodelovanje z vodstvom, ki vključuje načrtovanje dejavnosti za šolo ter pri reševanju težav po načelu postopnosti;
  • sodelovanje z zunanjimi ustanovami z namenom povezovanja šole z okoljem in strokovnega sodelovanja v preventivne in druge namene;
  • drugo delo v skladu z letnim delovnim načrtom.