Pravila šolskega reda (velja od 1. 9. 2020)

Dodatek PravilaŠolskegaReda.pdf_oszalog

Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo.pdf_oszalog

Navodila za ocenjevanja znanja pri poučevanju na daljavo.pdf_oszalog