1. Andrej Krumpak, ravnatelj, 01/3209-301,  andrej.krumpak@oszalog.si
  2. mag. Uroš Rozina, pomočnik ravnatelja, 01/3209-302, uros.rozina@oszalog.si
  3. Zdenka Kisovec, poslovna sekretarka, 01/3209-300, zdenka.kisovec@oszalog.si
  4. Katarina Zupanc, računovodstvo, 01/3209-304, katarina.zupanc@oszalog.si
  5. Ema Škrubej, svetovalna delavka, 01/3209-306, ema.skrubej@oszalog.si
  6. Tanja Hartman, svetovalna delavka 01/3209-311, tanja.hartman@oszalog.si
  7. Lilijana Marn, učiteljica za dodatno strokovno pomoč, 01/3209-309, lilijana.marn@oszalog.si
  8. Maša Doberšek, učiteljica za dodatno strokovno pomoč, 01/3209-310, masa.dobersek@oszalog.si
  9. mag. Jerneja Stoviček, knjižničarka, 01/3209-307, jerneja.stovicek@oszalog.si
  10. Zbornica 01/3209-303
  11. Učitelji in učiteljice razredne stopnje in OPB: 01/3209-309

 

Elektronski naslov OŠ Zalog: tajnistvo@oszalog.si

Zgoraj navedene elektronske naslove se ne sme uporabiti za namene neposrednega trženja.