POMEMBNI DATUMI za vpis v srednje šole:

  • 12. 2. in 13. 2. INFORMATIVNI DNEVI
  • DO 4. 3. PRIJAVA ZA PREIZKUSE ZNANJ, NADARJENOSTI IN SPRETNOSTI
  • DO 2. 4. PRIJAVA ZA VPIS V 1. LETNIK SŠ
  • 8. 4. JAVNA OBJAVA STANJA PRIJAV
  • DO 22. 4. PRENOS PRIJAV NA DRUGO SŠ
  • DO 27. 5. OBVEŠČANJE O OMEJITVAH VPISA
  • OD 16. 6. DO 21. 6. VPIS V SREDNJE ŠOLE

AKTUALNE INFORMACIJE:

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka, lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo več informacij.

Seznam srednjih šol

Moja izbira.si

 

Seznam in opis poklicev

Opisi poklicev

 

Dodatne informacije o poklicih in srednjih šolah

Moja izbira.si

Kam in kako 

Dijaški svet

 

Štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Štipendije

 

Omejitev vpisa v srednje šole – srednje šole in spodnje meje točk

Podatki o omejitvi vpisa 2020/2021: Spodnje-meje-prvega-kroga-izbirnega-postopka-6_7_2020 (1)

Tabela za izračun točk: Merila_za_izracun_tock 2020-21

 

NA STRAN SVETOVALNE SLUŽBE