POMEMBNI DATUMI za vpis v srednje šole:

JANUAR

 • 15. januar 2024: izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu (www.mizs.gov.si)

FEBRUAR

 • 16. in 17. februar 2024: informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

 • 4. marec 2024: rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek
 • 8. – 20. marec 2024: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti
 • 28. marec 2024: Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti  ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

APRIL

 • 2. april 2024: zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2024/2025
 • 8. april 2024 po 15. uri javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • 18. april 2024: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2023/2024 (www.mizs.gov.si)
 • 23. april 2024 do 15. ure : do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

MAJ

 • 7. maj 2024: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
 • 9. maj 2024: NPZ iz matematike
 • 13. maj 2024: NPZ iz tretjega predmeta (LUM)
 • 16. maj 2024: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • 24. maj 2024: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)
 • 29. maj 2024: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa s strani srednjih šol, kjer imajo oddano prijavnico

JUNIJ

 • 3. junij 2024: seznanitev učencev z rezultati NPZ
 • 3. junij – 5. junija 2024: uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
 • 14. junij 2024: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • 17. do 21. junij 2023 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 21. junij 2024 do 14. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • 21. junij 2024 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • 26. junij 2024 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

JULIJ

 • 2. julij 2024 do 9. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 3. julij 2024 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • 4. julij 2024 do 15. ure: objava še prostih mest za vpis (www.mizs.gov.si)

AVGUST

  • 30. avgust 2024: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

 

 

AKTUALNE INFORMACIJE:

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka, lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo več informacij.

Seznam srednjih šol

Moja izbira.si

 

Seznam in opis poklicev

To bo moj poklic – oddaja

Opisi poklicev

Dodatne informacije o poklicih in srednjih šolah

Slovenske srednje šole

Moja izbira.si

Kam in kako 

Dijaški svet

Srednje šole.si

 

Štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Štipendije

 

Omejitev vpisa v srednje šole – srednje šole in spodnje meje točk

Podatki o omejitvi vpisa

Tabela za izračun točk: Merila za izračun točk

 

NA STRAN SVETOVALNE SLUŽBE