Po 56. členu Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

prevozi – šolski kombi – od 21.1.22 dalje