Po 56. členu Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Urnik šolskega kombija za šol. leto 2020/2021

22.9.2020