Po 56. členu Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

V času gradnje šole bo prevoz organiziran na različne lokacije, kjer se bo izvajal pouk. Urnik prevozov je objavljen ->TUKAJ<-