Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola po 25. členu Zakona o osnovni šoli organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.

Prijavnica za interesne dejavnosti 2019/2020

Urnik interesnih dejavnosti 2019-20

Alenka Stare, koordinatorica ID