V četrtek, 18. 6. 2020, smo v avli šole priredili kratko slovesnost za tiste, ki so zelo uspešno zastopali šolo na različnih tekmovanjih ter tiste, ki so prejeli generacijske nagrade (ti so na kakršen koli način doprinesli k delu v oddelku – s pridnostjo, pomočjo drugim …).

Generacijske nagrade so prejeli:

  1. razred: Matic Kodba
  2. razred: Daris Muminović
  3. razred: Brina Anžin
  4. razred: Patricija Trušnovec
  5. razred: Hugo Godec
  6. razred: Laetita Gayet
  7. razred: Sofija Lavrač Črnivec
  8. razred: Slavko Maksimović

Bravo in le tako naprej!

2 zlati Cankarjevi priznanji in 4 srebrne