Prejšnji mesec smo imeli učenci 4.a prvi dan dejavnosti. Odšli smo v Botanični vrt, kjer so nam najprej predstavili medovite rastline, njihov razvoj, čebeljo pašo skozi letne čase in pomen biodiverzitete. Po malici smo odšli do učnega čebelnjaka, pred katerim so učenci preko nazornih prikazov s konkretnimi predmeti, delom v skupinah in nekaj igrami spoznali čebelo in njen življenjski cikel, delitev dela in komunikacijo med čebelami, čebelnjak in življenjski prostor čebele, panjske končnice in njihove zgodbe.