Učenci četrtih razredov so se udeležili dneva dejavnosti Zelena energija, kjer so sodelovali na treh praktičnih delavnicah. Obravnavali so električni krog in pridobivanje električne energije. Sestavili so modela zelenih elektrarn in eksperimentalno primerjali njuno delovanje. Izdelali so dvigalo na vetrni pogon in sklenili so električni krog na krompirju, jabolku ali limoni. Učili so se o obnovljivih virih in o reciklaži neobnovljivih virov. Delavnice je pripravil Mladinski tehnološko-raziskovalni center, njihov mentor pa jih je izvajal preko zooma.

razredničarki 4.r