Spoštovani starši, sodelavke in sodelavci, krajani,

iskrena hvala za pomoč, ki ste jo ponovno namenili Ukrajini.

Zahvala za pomoč Ukrajini