V skladu s Pravilnikom o prodaji blaga in storitev na trgu izdajamo javni razpis za oddajo šolskih prostorov v najem za šolsko leto 2022/23.

Razpis uporabe šolskih prostorov za leto 2022-23

Vloga za najem prostorov 2022-23

Cenik najema šolskih prostorov 2022-23

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu