Predvsem za starše šestih in devetih razredov objavljamo publikacijo RIC z informacijami  o nacionalnih preizkusih znanja.

Informacije 2024_SLO