“Ali obstaja razlika med dobrim in odličnim učiteljem? Da, obstaja. Dober učitelj nauči učenca brati, pisati in računati. Odličen učitelj vzpostavi odnos z učencem kot celovito osebnostjo – njegovim umom, telesom in dušo. Odlični učitelji ne sodijo in se potrudijo za vsakega učenca, ki je zaupan njihovi skrbi.”
Učiteljice in učitelji OŠ Zalog, sporočam vam, da vas izjemno cenim. Zaradi vas naša šola napreduje.
Iskrena hvala.
Andrej Krumpak, ravnatelj