Spoštovani starši, skrbniki in učenci!

Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem in uravnoteženem prehranjevanju je pred vami spletni anketni vprašalnik o šolski prehrani.
Z anketo želimo ugotoviti prehranjevalne navade učencev, upoštevanje pravil pri prehranjevanju ter stopnjo zadovoljstva s šolsko prehrano.
Vaša mnenja nam bodo v pomoč pri načrtovanju in organizaciji šolske prehrane. Anketa je anonimna.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Spletna anketa bo aktivna od 28.10. 2019 – 11. 11. 2019.

Jerneja Upelj, vodja šolske prehrane