Spoštovani učenci in starši,

seznam knjigic za angleško bralno značko 2020/2021 je za učence od 4. r. do 9. r. po odločitvi učiteljic angleščine enak lanskemu:

Angleška bralna značka 2020/2021

Jerneja Stoviček, knjižničarka