Spoštovani učenci in starši,

seznam literature za angleško bralno značko 2021/2022 za učence od 4. r. do 9. r. si lahko ogledate na naslednji povezavi:

Angleška bralna značka 2021/2022

V šolski knjižnici je dostopen po 1 izvod vsakega naslova.

Jerneja Stoviček, knjižničarka