Knjižnično informacijska znanja – cilji

Kaj sta intervju in anketa?

Navodila za oblikovanje pisnih nalog

Vrednotenje informacij na internetu

Priporocila za izdelavo plakata

Slovarček nekaterih temeljnih pojmov