1. S Pravili šolske prehrane, ki so bila sprejeta 29. maja 2013, se natančneje določa organizacija šolske prehrane in vse, kar je s tem povezano: