Se še spomnite časov, ko ste si dopisovali z vrstniki iz drugega konca Slovenije in to NA ROKO? Pa kako ste hiteli po znamko, da ste pismo odnesli na pošto, potem pa še z večjim veseljem pričakovali odgovor?!

No, nekaj takega smo na šoli želeli omogočiti učencem tudi mi. K projektu so pristopili učenci 7. razredov pod mentorstvom učiteljice slovenščine Petre Kontarček Rabuza.

 

Projekt vodi OŠ Zreče, kjer so zapisali: “Zavedati se moramo, da je pismenost trajno razvijajoča se zmožnost posameznika, pridobljeno znanje in spretnosti pa posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast. Naša naloga je, da pismenosti namenimo posebno pozornost, saj je slovenščina bistveni element naše kulturne in nacionalne identitete. Mnoge študije pisanju z roko pripisujejo ključno vlogo pri koordinaciji rok in oči; znanstveniki so si enotni, da se s pomočjo pisanja z roko izboljšujejo prepoznavanje črk in besed, abstraktno mišljenje in spomin. Učitelji pa ugotavljamo, da so grafomotorične zmožnosti učencev slabo razvite. Pogosto, kadar imamo možnost opazovati te iste učence za računalnikom ali s pametnim telefonom v roki, pa smo nemalo presenečeni in se kar ne moremo načuditi, ko vidimo, kako spretno upravljajo s sodobnimi tehnologijami. Zato bi želeli s projektom dodati delček k izboljšanju (bralne) pismenosti. Naš cilj je, da bodo učenci razvili pozitiven odnos do vseh vrst pismenosti in bodo za pisanje z roko bolj motivirani. Tako bomo posledično prispevali h kakovostnejšemu izobraževanju ter oblikovanju uspešnih in ustvarjalnih ljudi.

Čas, v katerem živimo, daje prednost tipkanju. Žal se v zadnjih časih na pisanje klasičnih pisem, napisanih z roko, pozablja. Tvorjena besedila pogosto tudi niso v skladu z jezikovno in slogovno normo knjižne zvrsti, da o čitljivosti zapisa sploh ne govorimo.

Projekt Obudimo pisanje pisem se navezuje na vsebine slovenščine, glavni cilj projekta je na zabaven način prispevati k izboljšanju pismenosti.”