V tem projektu sodelujemo že od leta 2017, in sicer pod mentorstvom Petre Kontarček Rabuza. Cilj projekta je, da želimo ozavestiti pomen miru v svetu. Mir si želimo vsi, kako ga ohranjati ali celo doseči, pa je težka naloga. To dosegamo z aktivnostmi pri pouku. Kar tako. Med poučevanjem.

NAMEN večletnega projekta Osnovne šola Lava Celje, ki je vodja tega projekta, je ozaveščanje učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

SLOGAN projekta je SODELUJ IN SPREMENI!

OSREDNJA TEMA – Projekt vsako leto spremlja vodilna oziroma osrednja tema. V šolskem letu 2020/2021  se osrednja tema glasi: »ODLOČIMO SE, DA BOMO SKUPNOST HARMONIJE IN ZDRAVEGA RAZUMA«