Koordinatorica projekta na šoli je Marjeta Javor, ki skrbi ne samo za gibanje, ampak tudi za zdrav način življenja nasploh. Učencem skušamo biti vzgled, jih motivirati, kar je bilo zelo težko pri delu na daljavo.

Projekt poteka pod vodstvom Gimnazije Ptuj, ki so zapisali: “UNESCOV ASPnet-tek mladih je povezovanje v mreži in izven nje in ima značaj druženja in sodelovanja. Zasnovan je na vseh štirih stebrih izobraževanja: naučiti se zdravo živeti, razvijati svoje potenciale in sodelovati z drugimi. Projekt sledi ciljem in poslanstvu UNESCO ASPnet: dvigovati kvaliteto izobraževanja, prizadevati si za mir, pravičnost in enake možnosti vseh mladih sveta. Osrednji dogodek projekta je tekaški prireditev, ki ni tekmovalnega značaja in bo imel več spremljevalnih aktivnosti, kot so ulične delavnice, stojnice –vsebinsko vezane na teme projekta in glasbene skupine.”

Uličnega teka letos žal ne bo zaradi korona razmer, a se bo ta projekt obeležil na drugačen način.

Mlade smo vsi učitelji pri razrednih urah seznanjali s škodljivimi vplivi cigaret, alkohola, drog in dopinga ter opozarjali na pretirano rabo pametnih telefonov in računalnikov (seveda je bilo letos to zaradi pouka na daljavo skoraj nekako obvezno).