I.

Za vse informacije v zvezi z dejavnostjo Zdrav življenjski slog se obrnite na:

učiteljico Sandro Jamnik Flajs, prof. šp. vzg., e-naslov: zzs.zalog@gmail.com

II.

Urnik ZŽS 2017/2018 – posodobljen 14. 9. 2017

 

III.

Zanimivo

Plakat ZŽS 2016 z informacijami

Video – ZZŠ 2014/2015