Spoštovani,

posredujemo vam seznam gradiv in potrebščin za novo šolsko leto 2020/2021:

Seznam del. zvezkov in potrebščin za novo šolsko leto 2020/2021

Seznam učbenikov za novo šolsko leto 2020/2021

Komplete delovnih zvezkov dobijo učenci 1., 2. in 3. razreda prvi šolski dan BREZPLAČNO v šoli, medtem ko potrebščine za novo šolsko leto starši kupite sami.

Za učence od 4. do 9. razreda nakup gradiv za novo šolsko leto poteka enako kot v preteklih šolskih letih – komplete delovnih zvezkov in potrebščin kupite starši sami.

Učbenike bodo učenci tako kot v preteklosti dobili iz učbeniškega sklada glede na sprotna navodila, ki jih bo šola objavljala na svoji spletni strani.

NAROČILNICE ZA NAROČILO KOMPLETOV DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN

Kot v preteklih šolskih letih boste komplete delovnih zvezkov in potrebščin starši lahko naročili tudi preko Kopije nove, Mladinske knjige in DZS. Navodila bodo v kratkem objavljena na šolski spletni strani.

V primeru dodatnih vprašanj in nejasnosti se obrnite na e-pošto: knjiznica@oszalog.si

Jerneja Stoviček, knjižničarka