1. Andrej Krumpak, v. d. ravnatelja, 01/5473 232,  andrej.krumpak@oszalog.si
  2. Zdenka Kisovec, poslovna sekretarka, 01/5473 230, zdenka.kisovec@oszalog.si
  3. Katarina Zupanc, računovodstvo, 01/5473 239, katarina.zupanc@oszalog.si
  4. Majda Bauman Jančar, svetovalna delavka, 01/5473 234, majda.bauman-jancar@oszalog.si
  5. Tanja Hartman, učiteljica za individualno in skupinsko pomoč učencem, 040/293 662, tanja.hartman@oszalog.si
  6. Maša Doberšek, učiteljica za individualno in skupinsko pomoč učencem, 01/5473 236, masa.dobersek@oszalog.si
  7. Jerneja Stoviček, knjižničarka, 01/5473 241, jerneja.stovicek@oszalog.si
  8. Učitelji in učiteljice predmetne stopnje: 01/5473 235
  9. Učitelji in učiteljice razredne stopnje: 01/5473 243

 

Elektronski naslov OŠ Zalog: tajnistvo@oszalog.si