POMEMBNI DATUMI za vpis v srednje šole:

JANUAR

 • 16. januar 2023: izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu (www.mizs.gov.si)

FEBRUAR

 • 17. in 18. februar 2023: informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

 • 2. marec 2023: rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • 10. – 20. marec 2023: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

 • 3. april 2023: zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2023/2024
 • 7. april 2023 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • 19. april 2023: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2023/2024 (www.mizs.gov.si)
 • 24. april 2023 do 14. ure : do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

MAJ

 • 4. maj 2023: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
 • 8. maj 2023: NPZ iz matematike
 • 10. maj 2023: NPZ iz tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik)
 • 16. maj 2023: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • 24. maj 2023: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)
 • 29. maj 2023: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa s strani srednjih šol, kjer imajo oddano prijavnico
 • 31. maj 2023: seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razdredu

JUNIJ

 • 31. maj do 2. junija 2023: uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
 • 15. junij 2023: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • 16. do 21. junij 2023 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 21. junij 2023 do 15. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • 21. junij 2023 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • 23. junija 2023 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • 29. junij 2023 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 30. junij 2023 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

JULIJ

 • 3. julij 2023 do 15. ure: objava še prostih mest za vpis (www.mizs.gov.si)

AVGUST

  • 31. avgust 2023: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

 

 

AKTUALNE INFORMACIJE:

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka, lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo več informacij.

Seznam srednjih šol

Moja izbira.si

 

Seznam in opis poklicev

Opisi poklicev

 

Dodatne informacije o poklicih in srednjih šolah

Moja izbira.si

Kam in kako 

Dijaški svet

Srednje šole.si

 

Štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Štipendije

 

Omejitev vpisa v srednje šole – srednje šole in spodnje meje točk

Podatki o omejitvi vpisa

Tabela za izračun točk: Merila za izračun točk

 

NA STRAN SVETOVALNE SLUŽBE