Spoštovani učenci in starši,

v nadaljevanju vam posredujemo seznam gradiv za šol. leto 2022/2023, ki vam bodo na tem spletnem mestu dostopna do konca šolskega leta.

GRADIVA za šol. leto 2022/2023

Seznam učbenikov za učb. sklad 2022/2023

Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šol. leto 2022/2023

V primeru potrebe po dodatnih informacijah se obrnite na:

  • tel. št. šolske knjižnice: 01/3209-307
  • e-mail: jerneja.stovicek@oszalog.si

 

Jerneja Stoviček, knjižničarka