Spoštovani učenci in starši,

kot na koncu vsakega šolskega leta vam tudi na koncu tega posredujemo nekaj osnovnih informacij o gradivih in potrebščinah za novo šolsko leto.

 

DELOVNI ZVEZKI in POTREBŠČINE

Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šol. leto 2022/2023

1. triletje (1. – 3. r.):

  • delovni zvezki so za učence od 1. do 3. razreda brezplačni in jih staršem ni potrebno kupiti, kupite le potrebščine (zvezki, svinčniki, barvice …).

2. in 3. triletje (4. – 9. r.):

  • starši za svoje otroke kupite tako delovne zvezke kot tudi potrebščine; v primeru neobveznega izbirnega predmeta (nemški jezik 4. – 6. r.) starši svojim otrokom kupite tudi učbenike, če jih nimate že od lanskega šolskega leta.

 

Kot vedno vam tudi tokrat posredujemo seznam ponudnikov s povezavami, preko katerih lahko kupite delovne zvezke in potrebščine:

KOPIJA NOVA d. o. o.

Enostavno naročanje (kopija-nova.si)

S Kopijo Novo d. o. o. je šola uskladila sezname delovnih zvezkov in potrebščin, zato je naročanje preko njih hitro in enostavno.

 

ACRON TRGOVINA

Šolski katalog 2022_WEB (go2school.com)

4. razred – Osnovna šola Zalog . – Osnovna šola Zalog _4494959119462642033

5. razred – Osnovna šola Zalog . – Osnovna šola Zalog _758663458996301283

6. razred – Osnovna šola Zalog . – Osnovna šola Zalog _968983330023188419

7. razred – Osnovna šola Zalog . – Osnovna šola Zalog _1741821115943076279

8. razred – Osnovna šola Zalog . – Osnovna šola Zalog _14513839585115624788

9. razred – Osnovna šola Zalog . – Osnovna šola Zalog _15717783082591356987

Z Acron Trgovino je šola uskladila sezname delovnih zvezkov (za 4. – 9. r.), medtem ko potrebščine glede na seznam delovnih zvezkov in potrebščin s šolske spletne strani (glej zgoraj) sami izberete iz njihovega spletnega kataloga (prva povezava pod Acron Trgovina).

 

MLADINSKA KNJIGA

Pogoji za naročanje: Mladinska knjiga – Ponudba za pakete šolskih potrebščin 2022

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi

Z Mladinsko knjigo je šola uskladila sezname delovnih zvezkov in potrebščin, zato naj bi bilo naročanje preko njih hitro in enostavno.

 

DZS

https://www.dzs.si/

Z založbo DZS šola ni uskladila seznamov delovnih zvezkov  in potrebščin (usklajevanje ni predvideno), a lahko preko njih s pomočjo seznama delovnih zvezkov in potrebščin s šolske spletne strani (glej zgoraj) gradivo in potrebščine vseeno naročate.

 

TEHIT d. o. o.

Vse za šolo – PRINTINK.si – kartuše in tonerji

S Tehitom d. o. o. je šola uskladila sezname delovnih zvezkov in potrebščin, zato naj bi bilo naročanje preko njih hitro in enostavno.

 

UČBENIŠKI SKLAD

Zaradi razporejanja finančnih sredstev znotraj učbeniškega sklada bo končni seznam učbenikov na tem mestu objavljen predvidoma prvi teden julija.

Učenci bodo učbenike za novo šolsko leto prejeli konec meseca avgusta, natančna razporeditev datumov pa bo znana v prvi polovici avgusta in prav tako objavljena na tem mestu.

 

V primeru potrebe po dodatnih informacijah se obrnite na:

  • tel. št. šolske knjižnice: 01/3209-307
  • e-mail: jerneja.stovicek@oszalog.si

 

Jerneja Stoviček, knjižničarka