Publikacija vsebuje osnovne podatke o šoli, predstavitev programa, prikaz organizacije dela šole ter predstavitev pravil hišnega reda, ki veljajo za učence šole.

Publikacija 2018-2019 (1. 9. 2018)