Publikacija vsebuje osnovne podatke o šoli, predstavitev programa, prikaz organizacije dela šole ter predstavitev pravil hišnega reda, ki veljajo za učence šole. Nekateri podatki v publikaciji se bodo tekom šolskega leta še spremenili, zato bomo podatke na spletni strani sproti osveževali.

Predogled tiskane publikacije je na voljo na spodnji povezavi. Zaradi organizacijskih sprememb, se bodo podatki v njej lahko še spremenili Natisnjen izvod bodo starši prevzeli na prvem roditeljskem sestanku.

Tiskana publikacija 2022/23 (PDF)