V šolskem letu 2023/24 smo zaradi varovanja okolja in papirja prešli iz publikacije na namenske zloženke po posameznih razredih.

Zloženka  vsebuje osnovne podatke o šoli, dnevih dejavnosti, kontaktih učiteljev in povzetek pravil.

Predogled tiskanih izvodov je na voljo na spodnji povezavi, starši zloženke prejmejo na prvem roditeljskem sestanku. V primeru da ste jo založili, pa lahko sami natisnete ponovno.

Zloženka 2023/2024 (PDF):