ŠOLSKA SKUPNOST

 Šolska skupnost je namenjena predstavnikom vseh oddelkov. Sklepe srečanj šolske skupnosti posredujejo sošolcem na razrednih urah.

 CILJI

  1. Uresničevati pravico učencev do kakovostnega izobraževanja ter zdravega in spodbudnega  učno vzgojnega okolja
  2. Razvijati odgovornost in samostojnost učencev
  3. Dobro počutje in učenje za boljše življenje

 POPULACIJA

Učenci od 1. do 9. razreda.

IZVEDBA

 Predvidena so mesečna srečanja, po potrebi in dogovoru bo lahko srečanj tudi več.