Obravnava učnih težav v osnovni šoli sledi Konceptu dela učne težave v osnovni šoli in temelji na pet-stopenjskem modelu pomoči otroku z učnimi težavami.

  1. stopnja: Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva
  2. stopnja: Pomoč šolske svetovalne službe
  3. stopnja: Dodatna individualna in skupinska pomoč
  4. stopnja: Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove
  5. stopnja: Program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo

Posebno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. Pri delu nam pomagajo mobilne specialne pedagoginje: Nataša Bijeljac Kores, Mojca Komel in Lucija Kodrca ter pri nas zaposlene: Maša Doberšek, Tanja Hartman in Liljana Marn.

KORISTNE POVEZAVE

 

NA STRAN SVETOVALNE SLUŽBE