Delovni čas svetovalne delavke:

 • ponedeljek, torek, sreda: 7.00 – 15.00;
 • četrtek: 7.00 – 16.00;
 • petek: 7.00 – 14.00.

Na sestanek ste vljudno vabljeni:

 • po predhodnem telefonskem dogovoru, tel.: 01/ 547 32 34;
 • po predhodnem dogovoru po e-pošti: majda.bauman-jancar@oszalog.si

Svetovalna delavka:

 • sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in analizi vzgojno-izobraževalnega dela ter z drugimi strokovnimi delavci  pri reševanju učno-vzgojne problematike,
 • sodeluje pri različnih raziskavah,
 • seznanja strokovne delavce z novostmi pri pedagoškem delu,
 • sodeluje na pedagoških konferencah in v aktivih,
 • sodeluje s starši pri razgovorih o učno-vzgojni problematiki,
 • organizira predavanja za starše,
 • sodeluje pri predstavitvah in analizah roditeljskih sestankov ter pripravlja različne vprašalnike,
 • vpisuje in spremlja šolske novince,
 • svetuje učencem z učno-vzgojno problematiko,
 • spremlja prilagajanje otrok na šolo,
 • vodi učence s specifičnimi učnimi težavami,
 • opravlja še različna druga dela, kot so poklicno usmerjanje, sodelovanje z zunanjimi ustanovami, z vrtci in s šolami in vodi ustrezno dokumentacijo.

Področje poklicne orientacije

KAM IN KAKO ?