Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Starši posameznega oddelka ga izberejo in potrdijo na prvem roditeljskem sestanku tekočega šolskega leta. Je posvetovalni organ, ki se sestaja dvakrat do trikrat letno.

Predsednik Sveta staršev: g. Jure Ocepek

Predstavniki Sveta staršev:

1.a – Tina Školnik

1.b – Katja Pangršič

2.a – Maja Meze Jeriha

2.b – Barbara Gayet

3.a – Tilen Pilko

3.b – Davorin Milinović

4.a – Jure Ocepek

4.b – Jana Čokl

5.a – Anita Rajk Sklepič

5.b – Maja Krušič

6.a – Tanja Vide

6.b – Denisa Nuhanović

7.a – Neža Škerjanec

7.b – Zdenka Sanković

8.a – Darko Lamovšek

8.b – Uroš Lamovšek

9.a – Maruša Perovšek

9.b – Alenka Šesek

 

 

Delovanje in pristojnosti Sveta staršev so natančneje določene v poslovniku Sveta staršev in v 66. členu ZOFVI.