Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Starši posameznega oddelka ga izberejo in potrdijo na prvem roditeljskem sestanku tekočega šolskega leta. Je posvetovalni organ, ki se sestaja dvakrat do trikrat letno.

Predsednik Sveta staršev: g. Jure Ocepek

Predstavniki Sveta staršev:

1.a – Špela Šerjak

1.b – Sandra Letica Pavčič

2.a – Anja Kocjančič

2.b – Katja Žunec Stritar

3.a – Tina Školnik

3.b – Katja Pangršič

4.a – Darko Lamovšek

4.b – Barbara Gayet

5.a – Emina Novković

5.b – Davorin Milinovič

6.a – Jure Ocepek

6.b – Čokl Jana

7.a – Anita Sklepič Rajk

7.b – Maja Krušič

8.a – Tanja Vide

8.b – Miha Kozlevčar

9.a – Neža Škerjanec

9.b – Zdenka Sanković

 

 

Delovanje in pristojnosti Sveta staršev so natančneje določene v poslovniku Sveta staršev in v 66. členu ZOFVI.