Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Starši posameznega oddelka ga izberejo in potrdijo na prvem roditeljskem sestanku tekočega šolskega leta. Je posvetovalni organ, ki se sestaja dvakrat do trikrat letno.

Predsednik Sveta staršev: g. Dejan Garbajs

Predstavniki Sveta staršev:

1.a – Jure Ocepek

1.b – Jana Čokl

2.a – Anita Rajk Sklepič

2.b – Maja Krušič

3.a – Tanja Vide

3.b – Tina Žibert

4.a – Neža Škerjanec

4.b – Zdenka Sanković

5.a – Dejan Garbajs

5.b – Uroš Lamovšek

6.a – Polona Lipoglavšek

6.b – Alenka Šesek

7.a – Urška Gabrič

7.b – Elma Zevnik

8.a – Peter Intihar

8.b – Katja Pečar

9.a – Katja Kos

9.b – Mateja Dovč

Delovanje in pristojnosti Sveta staršev so natančneje določene v poslovniku Sveta staršev in v 66. členu ZOFVI.