Po 56. členu Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

 

Urnik -prevozi – šolski kombi 2023/2024 (PDF datoteka za tisk)od 4. 9. 2023  in se bo (skladno z urnikom in glede na potrebe posameznika) dokončno uredil do 15.9.

 

Dan postaja IZ PODGRADA postaja Debni vrh Prevozi domov (odhod iz OŠ Zalog)
PONEDELJEK

7.15

7.45

8.05

8.10

12.10

13.10

13.50

14.10

14.45

TOREK

7.15

7.45

8.05

8.10

13.10

13.50

14.10

14.45

SREDA

7.15

7.45

8.05

8.10

13.10

13.50

14.10

14.45

ČETRTEK

7.15

7.45

8.05

8.10

12.10

13.10

13.50

14.10

14.45

PETEK

7.15

7.45

8.05

8.10

13.10

13.50

14.10

14.45