Pri sestavljanju jedilnika se držimo navodil in smernic zdrave prehrane. Jedilnik sestavlja vodja šolske prehrane Lea Turk (namesto ge. Jerneje Upelj). Pri sestavljanju jedilnika se upoštevajo tudi želje učencev.

Zanimivo: koliko sladkorja vsebujejo posamezna živila?

OZNAČEVANJE ALERGENOV V OBRATIH JAVNE PREHRANE

JEDILNIK (OŠ Sostro) – 10.1.-14.1.2022 JEDILNIK (OŠ Jožeta Moškriča) – 10. 1. – 14. 1. 2022

JEDILNIK – 17.1. – 31.1.2022

JEDILNIK – FEBRUAR 2022

JEDILNIK – MAREC 2022

JEDILNIK – APRIL 2022

JEDILNIK – MAJ 2022

JEDILNIK JUNIJ 2022