Nagovor k izbirnim predmetom

 

Astronomija – Sonce, Luna, Zemlja

Multimedija

Računalniška omrežja

Risanje v geometriji in tehniki

Poskusi v kemiji

Šport za sprostitev

Šport za zdravje

Izbrani šport

Nemščina 1., 2., 3.

Turistična vzgoja

Gledališki klub

Umetnostna zgodovina

Likovno snovanje I., II., III.

Retorika

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Filmska vzgoja