Astronomija – Sonce, Luna, Zemlja

Šport za sprostitev

Šport za zdravje

Izbrani šport – nogomet

Nemščina – obvezni izbirni predmet (7., 8. in 9. r.)

Turistična vzgoja

Gledališki klub

Umetnostna zgodovina

Likovno snovanje

Multimedija

Računalniška omrežja

Risanje v geometriji in tehniki

 Poskusi v kemiji

Rastline in človek

Retorika