Uprava šole

 • Ravnatelj: Andrej Krumpak
 • Pomočnik ravnatelja: mag. Uroš Rozina
 • Tajnica: Zdenka Kisovec
 • Računovodkinja: Katarina Zupanc

Učiteljski zbor

Drugi strokovni delavci šole

 • Svetovalni delavki: Tina Uršič in Tanja Hartman
 • Knjižničarka: mag. Jerneja Stoviček
 • Učiteljici za individualno in skupinsko pomoč učencem: Maša Doberšek, Lilijana Marn

Tehnično osebje

 • Receptor: Mirko Fink
 • Hišnik: Srboslav Macura
 • Kuharice: Anica Trdin (vodja kuhinje), Nesima Subašić, Urška Erzar, Miha Skubi, Josipa Pervinšek
 • Čistilke: Danica Cvetkova, Hava Velić, Josipa Pervinšek, Tatjana Rahić, Daniela Gradišek, Sabina Semić