Državni izpitni center bo učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem omogočil vpogled v ovrednotene preizkuse. Dostop bo možen preko http://npz.ric.si/. Učenci potrebujejo šifro, ki so jo prejeli na prvem preizkusu NPZ ter EMŠO.

Dostop do ovrednotenih preizkusov preko spleta bo možen:

  • za 9. razred od 31. 5. do 2. 6. 2022,
  • za 6. razred od 7. 6. do 9. 6. 2022.

Predlagamo, da doma pregledate ovrednotene preizkuse in se v primeru nejasnosti udeležite vpogleda v šoli, kjer vam bo učitelj izbranega predmeta pojasnil ustreznost točkovanja vašega preizkusa. Za vpogled staršev v šoli se starši dogovorite s posameznim učiteljem.

Za vse učence bomo organizirali vpogled v šoli. O razporedu jih bodo obvestili razredniki in predmetni učitelji.

S prijaznimi pozdravi,

Andrej Krumpak, ravnatelj