S četrtimi razredi smo imeli naravoslovni dan ZETRA4 (Zelene energije in trajnostni razvoj). Učenci so se v enem dopoldnevu izmenjali na dveh praktičnih delavnicah, vezanih na obnovljive vire in trajnostni razvoj. Sestavljali so modele zelenih elektrarn ter eksperimentalno primerjali njihovo delovanje. Podrobneje so obravnavali električni krog in pridobivanje električne energije.