V petek, 29. 9. 2023 so se učenci interesne dejavnosti Latinščina, nadarjeni ter nekaj članov zgodovinskega krožka udeležili delavnic v okviru Noči raziskovalcev/Festivala antika, ki so jih organizirali na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete UL v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Šestošolci so si ogledali nekaj ostankov antične Emone in se učili v rimski šoli, sedmošolci so raziskovali izvor besed, ki izvirajo iz grščine ter se učili grške abecede, osmošolci in devetošolci so odkrivali antične motive v umetnosti. Na koncu pa so skupaj spoznavali Homerja, Iliado ter mitološka bitja, povezave med bogovi in  živalmi ter vlogo živali v antičnem vsakdanu.

Delavnic se je udeležilo 40 učencev naše šole in učitelji Ana Ratajc, Meta Jesenko ter Andraž Stevanovski.