,,Kdor prebere Vinsko mušico, se v kratkem času spozna z bistvenimi dogodki iz makedonske zgodovine.”
(Namita Subiotto, 22. 11. 2023)

Danes, 22. 11., smo se Ema Kljajić, Aneja Sanković, Taja Virnik Kastelic in Eva Fic z velikim veseljem odzvali na povabilo izr. prof. dr. Namite Subiotto z Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete UL in odšli na bralni dogodek, kjer smo se pogovarjali o kratki zgodbi Vinska mušica makedonskega postmodernističnega avtorja Venka Andonovskega, ki nas je na začetku dogodka nagovoril preko Zooma.

Na branje za osnovnošolce precej zahtevnega besedila smo se pripravljali v šoli, kjer smo se ukvarjali s postmoderno dobo in postmodernističnimi slogovnimi postopki (kot so npr. postmodernistična metafikcija, avtoreferencialnost in medbesedilnost), nekaterimi zgodovinskimi mejniki v makedonski književnosti (npr. makedonsko ljudsko slovstvo, pesnik Konstantin Miladinov, Struški večeri poezije) in z določenimi odseki zgodovine filozofije (npr. Diogenov cinizem, nihilizem, koncepti časa in prostora itd.).

Dekleta so se izkazala in nanje sem izjemno ponosen. Vsi skupaj pa se že zelo veselimo še dveh podobnih literarnih dogodkov na FF, ko bomo brali še bolgarsko in slovaško kratko zgodbo. Posebej pa se zahvaljujemo izr. prof. dr. Namiti Subiotto za povabilo, doc. dr. Špeli Sevšek Šramel za vključujoče moderiranje in Oddelku za slavistiko FF UL za gostoljublje,

Andraž Stevanovski, mag. mag. prof.

***

Slovansko bralno značko lahko spremljate tudi preko Zooma, povezavo in dnevnik branja lahko najdete na naslednji povezavi: https://zdsds.si/2023/09/slovanska-bralna-znacka-2023-24/

Če bi kdo želel prebrati kratke zgodbe, lahko do njih dostopa preko povezave: https://slavistika.net/e-viri/sskz

Če pa vas zanima obravnava teh besedil, pa lahko do nje dostopate preko povezave (od str. 473 naprej): https://zdsds.si/tiskovina/3265/


Učenke in učitelj s prevajalko Vinske mušice, izr. prof. dr. Namito Subiotto

Borba s tremo pred začetkom dogodka

Naslovnica zbirke Freske in groteske, v kateri je objavljena Vinska mušica

Ko so učenke omenile teorijo literarnega teoretika Romana Ingardna, pa nas je ena od univerzitetnih profesoric nasmejala s tole besedno igro.