V letošnjem šolskem letu so učenci v popoldanskem času pokazali veliko interesa za igro nogometa, kasneje tudi za glasbo in za knjige o svetovno znanih igralcih nogometa.

Glede na omenjeno smo tako z učenci brali tudi knjigo Legenda, knjigo o mariborskem nogometašu Marcosu Tavaresu. Zanimanje je raslo do te mere, da smo ga pozvali k obisku naše šole.

Marcos je z veseljem sprejel povabilo, nakar je sledila organizacija srečanja. Učenci so glede na prebrano in na lastne interese sestavili vprašanja (intervju) in povadili sam nastop.

Napočil je dan obiska, 10. 1. 2024, ko smo se s Tavaresom pogovarjali tako o individualnih lastnostih uspešnega športnika kot o ekipni pomoči in skupnem delu. Pogovor je stekel tudi v smeri kvalitetnega prostega časa in opori domačega okolja (družine in prijateljev). Seveda smo predebatirali različne igre nogometa na svetovni ravni, lastnosti različnih igralcev, napak pri igri in pokalov.

Marcosu smo kot šola izredno hvaležni za čas ter pripravljenost obiskati ter spodbuditi naše učence.

Jasna Grabeljšek, vodja aktiva OPB