Obveščamo vas, da bo vpis učencev v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 24/25 potekal med 12. 2. in 15. 2. po vnaprej določenem razporedu.

 

Kdo se letos vpisuje?

Starši morate vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Osnovne šole za šolsko leto 24/25 vpisujemo otroke, rojene v letu 2018

 

Odlog šolanja

Otroku se lahko odloži šolanje za eno leto na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo. Glede postopka ugotavljanja pripravljenosti in odložitve je pristojna šolska svetovalna služba. 

 

Prepis na drugo šolo

Starši vpišejo svoje otroke v šolskem okolišu glede na stalno ali začasno bivališče. Starši lahko vpišejo svojega otroka zunaj svojega šolskega okoliša, če s tem soglašata šola iz matičnega šolskega okoliša in šola, na katero se želijo prepisati. Prepis se izvede tako, da starši najprej vpišejo otroka na šolo v svojem šolskem okolišu, najpozneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa vložijo prošnjo za prepis. Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna pridobiti soglasje otrokove matične šole.

Ema Škrubej,
svetovalna delavka